Kogeneracja

Kogeneracja Kogeneracja, to bardzo efektywna technologia wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
Głównymi zaletami kogeneracji są:

  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa,
  • Możliwości wytwarzania własnej energii elektrycznej,
  • Obniżenie kosztów energii,

Możliwość wykorzystania nadwyżek ciepła do wytwarzania chłodu,
W zakresie kogeneracji nie ma dla nas tajemnic. W tym zakresie posiadamy bogate, praktyczne doświadczenie. Dowodem na to są uzyskane promesy koncesji, koncesje oraz pozytywnie zweryfikowane jednostki kogeneracji.
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie uzyskania premii za wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji, w tym:

  • Analizy opłacalności zastosowania kogeneracji oraz wskazanie optymalnej wielkości jednostki kogeneracj,
  • Uzyskanie promesy koncesji i koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wraz z tzw. oceną efektu zachęty,
  • Wdrożenie wymaganego systemu dokumentowania pochodzenia energii dla potrzeb rozliczania energii pochodzącej z kogeneracji, w tym dla potrzeb obowiązkowych, rocznych sprawozdań składanych do Urzędu Regulacji Energetyki,

Pomoc w dostosowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzającego energię.
w kogeneracji w celu spełnienia wymagań w tym zakresie i umożliwienia uzyskania dodatkowych środków finansowych w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii.
.