Audyt energetyczny przedsiębiorstwa 

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. wprowadziła obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego dla przedsiębiorstw z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

  1.  Należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.
  2. zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo.
  3. Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

 

W ramach naszych usług wykonujemy obowiązkowe audyty energetyczne przedsiębiorstw wskazując w nich potencjał oszczędności energii.
Wykonywaliśmy już takie zadania zarówno dla bardzo znanych i mniej znanych na rynku przedsiębiorstw.