Podnoszenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

W ofercie firmy JMEnergy znajdą Państwo szereg usług związanych z użytkowaniem energii w przedsiębiorstwie, w tym:

  • Kompleksowe doradztwo w zakresie kogeneracji od etapu projektowania do złożenia wniosku o wypłatę premii.
  • Audyty efektywności energetycznej dla potrzeb wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej.
  • Obowiązkowe audyty energetyczne przedsiębiorstw.
  • Opracowanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania lub zmiany koncesji na działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej, ciepła oraz ich przesyłaniem i dystrybucją.
  • Tworzenie sprawozdawczości do dokumentowania energii, dla potrzeb jej rozliczania w systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii.
  • Prowadzenie wyżej wymienionych spraw przed Urzędem Regulacji Energetyki.
  • Rozliczanie efektu energetycznego i ekologicznego dla potrzeb instytucji finansujących budowę odnawialnych źródeł energii i kogeneracji.
  • Ekspertyzy techniczne i prawne w zakresie energetyki.
  • Analizy opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć w wyżej wymienionym zakresie.
  • Koncepcje optymalizacji gospodarki energetycznej.

Współpracujemy również z partnerami zajmującymi się aspektami ochrony środowiska, pozyskaniem dofinasowania itp., co pozwala na dostarczenie kompleksowej oferty związanej z inwestycjami w kogenerację, czy odnawialne źródła energii.