Oferta

banner

Z NAMI OSIĄGNIESZ CEL – POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ustawa o efektywności energetycznej pozwala na wsparcie przedsięwzięć służących poprawie efektywności w przedsiębiorstwach. W ramach naszych usług wykonujemy obowiązkowe audyty efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz audyty dla potrzeb uzyskania tzw. „białych certyfikatów”, w tym w zakresie:

 • izolacji instalacji przemysłowych;
 • przebudowy lub remontu budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 • modernizacji lub wymianie: oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, modernizacja lub wymianie urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
 • odzyskiwania energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 • ograniczenie strat: związanych z poborem energii biernej, sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego, na transformacji, w sieciach ciepłowniczych, związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
 • stosowania do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

 

Dzięki naszemu ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu skutecznie znajdujemy potencjał dla poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i pomagamy w całym procesie postępowania administracyjnego, do uzyskania oczekiwanego efektu.

Pomagamy naszym klientom w doborze optymalnych rozwiązań oraz w uzyskaniu niezbędnych dokumentów oraz pozyskaniu dofinansowania.

W zakresie kogeneracji nie ma dla nas tajemnic. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie uzyskania świadectw pochodzenia energii z kogeneracji, w tym:

 • Wdrożenie wymaganego systemu dokumentowania pochodzenia energii dla potrzeb rozliczania energii pochodzącej z kogeneracji.
 • Analizy opłacalności zastosowania kogeneracji.
 • Dostosowanie projektowanych oraz istniejących układów kogeneracji do wymagań Prawa energetycznego dla uzyskania świadectw pochodzenia energii.
 • Sporządzenie niezbędnej dokumentacji dla uzyskania lub zmiany koncesji na działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła.

 • Energia odnawialna

Korzystanie z energii odnawialnej, to nie tylko możliwość obniżenia kosztów energii, ale też możliwość podniesienia prestiżu przedsiębiorstwa, ale też postrzegania firmy, jako nowoczesnej, dbającej o dobro lokalnej społeczności i środowiska. Zawiłości prawne zniechęcają do podejmowania działań w tym zakresie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasza firma pomaga przebrnąć przez formalne przeszkody i pomaga w uzyskaniu optymalnych korzyści w tym zakresie.

 • Ekspertyzy w zakresie energetyki

Realizujemy zlecenia w zakresie opinii technicznych i prawnych w zakresie Prawa energetycznego na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstw, opinie sądowe itp.

 • Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie Prawa energetycznego, efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej. W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt.

 • Projekty techniczne

Współpracujemy w zakresie projektowania instalacji pomiarowych, kogeneracyjnych, źródeł ciepła, modernizacji instalacji cieplnych, paliwowych, sprężonego powietrza, zagospodarowania energii odpadowej itp. W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt.